Zakończone przetargi

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr SI/POIR SS 4/1.1.1/2018/CM/2

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr SI/POIR SS 4/1.1.1/2018/CM/2, którego przedmiotem był zakup sprzętu obliczeniowego (serwerów) niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych w ramach projektu „System przewidywania intencji zakupowych w sklepach internetowych”, dofinansowanego w ramach konkursu Szybka Ścieżka 4/1.1.1/2018, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta wystawiona przez:

Sunnet Sp. z o.o., ul. Kraśnięta 119, 80-177 Gdańsk, Polska

Uzyskując sumę 100 na 100 punktów przy cenie netto równej 248 400 zł.

Pobierz plik

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr SI/POIR 1.1.1/2018/01

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr SI/POIR 1.1.1/2018/01, którego przedmiotem był zakup przemysłowych prac badawczych w ramach projektu „System przewidywania intencji zakupowych w sklepach internetowych”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs Szybka Ścieżka 4/1.1.1/2018 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, że w wyniku przeprowadzonego postępowania realizacji prac badawczych została wybrana oferta wystawiona przez:

Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Była to jedyna złożona oferta i spełniała przy tym wymagania formalne, dlatego uzyskała sumę 100 punktów przy oferowanej cenie netto za usługę równej: 188 700 zł.

Pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr SI/POIR SS 5/1.1.1/2017/2

W związku z realizacją Projektu pt. „Predictive Recommendations Modeler – system predykcyjny modelujący rekomendacje zakupów w sklepach internetowych” zapraszamy Państwa do udziału w warunkowym konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie usługodawcy dla w/w projektu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na udostępnieniu przestrzeni na przechowywanie danych, systemu obliczeniowego dla modelu uczenia maszynowego w fazie treningowej i systemu obliczeniowego dla algorytmu uczenia maszynowego działającego w czasie rzeczywistym.

Dokumenty ofertowe:

Zapytanie_SI_POIR_SS_51112017-2

Zapytanie_SI_POIR_SS_51112017-2-Załącznik-1-SI

Zapytanie_SI_POIR_SS_51112017-2-Załącznik-2-SI

Informacja_o_postepowaniu_SI-POIR_SS_5-1.1.1-2017-2

Zapytanie ofertowe nr SI/POIR SS 5/1.1.1/2017

W związku z realizacją Projektu pt. „Predictive Recommendations Modeler – system predykcyjny modelujący rekomendacje zakupów w sklepach internetowych” zapraszamy Państwa do udziału w warunkowym konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy realizującego usługi B+R w ramach w/w projektu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie prac badawczych, których celem jest zaprojektowanie algorytmów uczenia maszynowego do predykcji wyborów zakupowych w sklepach online oraz intencji zakupowych użytkowników sklepów online. Zadanie, które wymagane będzie do osiągnięcia celu zapytania, składające się z dwóch etapów (opisy w tabeli 1), będzie polegało na przetworzeniu i analizie dostępnych danych i stworzeniu na ich podstawie dwóch modelów wymienionych powyżej.

Dokumenty ofertowe:

Zapytanie_SI_POIR_SS_51112017

Zapytanie_SI_POIR_SS_51112017_Załącznik-1-SI

Zapytanie_SI_POIR_SS_51112017_Załącznik-2-SI

Informacja_o_postepowaniu_SI-POIR_SS_5-1.1.1-2017

Zapytanie ofertowe nr SI/POIR SS 5/1.1.1/2017/2

W związku z realizacją Projektu pt. „Predictive Recommendations Modeler – system predykcyjny modelujący rekomendacje zakupów w sklepach internetowych” zapraszamy Państwa do udziału w warunkowym konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie usługodawcy dla w/w projektu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na udostępnieniu przestrzeni na przechowywanie danych, systemu obliczeniowego dla modelu uczenia maszynowego w fazie treningowej i systemu obliczeniowego dla algorytmu uczenia maszynowego działającego w czasie rzeczywistym.

Dokumenty ofertowe:

Zapytanie_SI_POIR_SS_51112017-2

Zapytanie_SI_POIR_SS_51112017-2-Załącznik-1-SI

Zapytanie_SI_POIR_SS_51112017-2-Załącznik-2-SI

Informacja_o_postepowaniu_SI-POIR_SS_5-1.1.1-2017-2

Mateusz Jeżyk

COO

Advisor photo

Potrzebujesz profesjonalnych rozwiązań?

Wskażę Ci skuteczne e-działania, dopasowane do Twojej branży.

Bezpłatna konsultacja 👋

Zobacz inne wpisy

Zobacz wszystkie