Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

01.01.2020

Informujemy, że Zarząd Spółki Sales Intelligence S.A. złożył do rejestru przedsiębiorców KRS stosowny wniosek w przedmiocie wpisu informacji o adresie strony WWW dla celów komunikacji z akcjonariuszami. Niniejsza zmiana oczekuje na ogłoszenie.