+48 58 58 58 900
Jodłowa 1/3, 81-526 Gdynia
Kontakt

Jak nas znaleźć?

Sales Intelligence Sp. z o.o.
ul. Jodłowa 1/3
81-526 Gdynia

Tel.: (58) 585 89 00

NIP: 701-036-03-01

Sales Intelligence Sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847644. Kapitał zakładowy wynosi 5 184 800,00 złotych.

Inspektor ochrony danych osobowych: Monika Foryt
Adres e-mail: