Kontakt

Sales Intelligence Sp. z o.o.

jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847644. Kapitał zakładowy wynosi 5 184 800,00 złotych.

Kontakt

Inspektor ochrony danych: Barbara Sośnicka

Zastępca inspektora ochrony danych: Katarzyna Sekuła

Adres e-mail: [email protected]

Napisz do nas