+48 58 58 58 900
Jodłowa 1/3, 81-526 Gdynia
Kontakt

  Administratorem danych osobowych jest Sales Intelligence Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jodłowej 1/3, 81-526 Gdynia, NIP 701-036-03-01, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847644, e mail: [email protected] Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przetwarzania zależny jest od rodzaju i treści przesłanej wiadomości (więcej informacji).

  Jak nas znaleźć?

  Sales Intelligence Sp. z o.o.
  ul. Jodłowa 1/3
  81-526 Gdynia

  Tel.: (58) 585 89 00

  NIP: 701-036-03-01

  Sales Intelligence Sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847644. Kapitał zakładowy wynosi 5 184 800,00 złotych.

  Inspektor ochrony danych: Barbara Sośnicka
  Zastępca inspektora ochrony danych: Katarzyna Sekuła
  Adres e-mail: