Aktualne przetargi

Zapytanie ofertowe nr SI/POIR SS 4/1.1.1/2018/CM

W związku z realizacją Projektu pt. „System przewidywania intencji zakupowych w sklepach internetowych” o numerze: POIR.01.01.01-00-0632/18 zapraszamy Państwa do udziału w warunkowym konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy sprzętu obliczeniowego dla w/w projektu.

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu nr 4/1.1.1/2018 – Szybka Ścieżka MŚP ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie 4 sztuk jednostek obliczeniowych o minimalnych parametrach: 2x CPU Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W), 128GB RAM, 2x HPE NVIDIA Tesla P100 PCIE 6GB, Ethernet 10Gb 2-port 535FLR-T Adapter, iLO Adv, na całość 5 lat gwarancji OnSite NBD

Dokumenty ofertowe:

Zapytanie_SI_POIR_SS_4_1.1.1_2018_CM

Zapytanie_SI_POIR_SS_4_1.1.1_2018_CM_ZAL-1_SPECYFIKACJA

Zapytanie_SI_POIR_SS_4_1.1.1_2018_CM_ZAL-2-OFERTA

Zapytanie_SI_POIR_SS_4_1.1.1_2018_CM_ZAL-3_WZOR_UMOWY